Златко Манојловић

1 до 1 од 1
Златне речи 62 01. август 2000.

Никад (от)позади

Златко Манојловић Изолда и ја смо и у политичком и у музичком смислу напредно оријентисани.

Златко Манојловић, муж Изолде Баруџије, о поривима који су га нагнали да ради песме за СПС, "Свет"